Tryckgivare 

För att kunna tillverka produkter av hög kvalitet är det viktigt att välja rätt tryckgivare/trycksändare.


Tryckgivare från AP kontrollerar att de relativa (övertrycket) och det absoluta trycket i gaser, vätskor och viskösa medier kan mätas exakt.


Piezoresistiva och keramiska kapacitetsgivare används för detta ändamål.

Utbudet av testade och beprövade givare, versioner av sändare och anslutningssystem är lika varierande som är de krav som ställs på en stor mängd olika applikationer.