Fukt - Vägg

HT-24W

Fukt- och temperaturdetektorer är konstruerade för miljöövervakning

och reglering på följande platser:

 - industrier

 - kommeriell miljöer

 - övriga byggnader


Egenskaper

 • Högpresterande digitala sensorer och kretsar ger noggrann mätning och temperaturkompensation
 • God långsiktig stabilitet och tillförlitlighet
 • 100-procentigt utbytbara sensorer på fältet.
  • Omkalibrering ej behövlig.
 • Snabb respons
 • Flera valbara utsignaler:
  • 4-20mA, 0-10Vdc eller 0-5Vdc
 • Visning i grader Celcius eller Fahrenheit


HTW2

En värdefull egenskap hos denna sensor är när den i 3-trådsläge automatiskt upptäcker vad styringången är inställd på, 4-20mA eller 0-10Vdc. Detta tar bort kravet på "jumpers" som av misstag kan ställas in felaktigt. 2-tråds slinga som kan väljas via DIP-omkopplare. Det ger också LED-indikering för strömstatus och felsökning.


Denna kan även fås med önskat temperaturelement.


LCD-skärm valbar som alternativ


Funktioner

 • Hög stabilitet och tillförlitlighet
 • Automatisk detektering 0-10Vdc eller 4-20mA utgångar, slingmatning via DIP
 • Direkt termistoralternativ tillgängligt
 • LCD-skärm och användargränssnittsalternativ
 • Enkel installation


FTAA

Väggivare för relativ/absolut fukt, blandningsförhållande, daggpunkt och entalpi

De universella fuktgivarna används för att bestämma olika karakteristiska variabler inom fuktmätning.

Instrumentet mäter relativ fuktighet och temperatur i den omgivande luften. Från dessa mätningar beräknas internt de olika karakteristiska variablerna.


Det finns två versioner

 • 010 med två utgångar för 0 ... 10 V.

 • 420 med två utgångar för 4 ... 20 mA.


Utgångsvariabler definieras för utgångarna via DIP- switchar.

 • relativ fuktighet [% rF]

 • absolut fuktighet  [g/m³

 • blandningsförhållande [g/kg]

 • daggpunktstemperatur[°C], eller entalpi

 • [kJ/kg] (samtidigt som det atmosfäriska lufttrycket försummas) är alternativ som kan väljas för utgång 1.

Vid utgång 2, kan man välja fyra olika mätområden för omgivande temperatur [°C].

Standardinställningarna från fabriken för utgång 1 är relativ fuktighet 0 ... 100 % RF, för utgång 2 är mätområdet  för temperatur 0 ... 50° C.

På grund av de olika konfigurationsalternativen kan många mät- och kontrolluppgifter lösas med hjälp av en enda enhet. Dessa enheter ska användas i icke förorenad luft och vid varken för lågt eller för högt lufttryck vid sensorerna.

Applikationer

 • medicinteknologi

 • kylsystem

 • luftkonditionering

 • renrumsteknik