CO2

Kanal


DCHT

 •  Högpresterande digitala givare och kretsar säkerställer noggrann mätning och temperaturkompensation

 • God långtidsstabilitet och tillförlitlighet

 • 100-procentigt utbytbara givare på fältet

  Ingen omkalibrering behövlig

 • Flera valbara utsignaler: 0-5Vdc/0-10Vdc/4-20mA

 • Visning i grader Fahrenheit eller Celsius

 • Modbus RTU för digital aväsning på alla modeller.

  Ethernet som tillval


SCD-2000

 • Senaste elektrokemiska sensortekniken med en livstid på upp till 10 år
 • Enkel installation med LED-indikering, testknapp och automatisk utmatningslägesdetektering (3-ledare)
 • Stöder 2-tråds slingdrift eller 3-tråds installation
 • Valfritt börvärde, fläkthastighet och momentan omkopplare
Rum


SCS-2000

 • Senaste elektrokemiska sensortekniken med en livstid på upp till 10 år
 • Enkel installation med LED-indikering, testknapp och automatisk utmatningslägesdetektering (3-ledare)
 • Stöder 2-tråds slingdrift eller 3-tråds installation
 • Valfritt börvärde, fläkthastighet och momentan omkopplare
 • Kan fås med LCD

Lantbruk/Simhallar


AGRI CO2 -givare för jordbruk, simhallar osv. i tuffa miljöer.

Mätinstrument i växthus, simhallar och djurstallar är utsatta för mycket
krävande miljöer:

 • Höga fuktnivåer

 • Föroreningar såsom gödningsämnen

 • Växtgifter

 • Höga ammoniakkoncentrationerKyl/Frysrum samt garage

Se gasmoduler