Närvaro och rörelsedetektering -ATEX

ATEX

Systemet är konstruerat för användning i farliga miljöer, såsom petrokemi, gasanläggningar, explosiv tillverkning / förvaring, läkemedels- och gruvindustrin.


PIR sensor är godkänd av BASEEFA till EEx ia IIC T5.

Detta gör den lämplig för användning i zoner som klassificeras

som Zon 0, Zon 1 och Zon 2, dvs. alla områden, inklusive de med

kontinuerlig risk för faror.
 


IS2000

 • är innesluten i ett mycket robust gjutet aluminiumhölje med kapslingsgrad IP65

 • har 15m x 90 graders detekteringsområde

 • måste användas med en lämplig EZ interfaceenhet

 • passar både för externt och internt bruk

 • levereras komplett med väggfäste och monteringsanvisning


Utmärkande egenskaper:

 • Godkänd och enkel metod för anslutning av IS2000 PIR-sensorer för extern användning

 • Innehåller Zennerbarriär för att säkerställa att ingen farlig spänning eller ström kommer in i riskområdet

 • Normalt sluten spänning och fri reläutgång för varje PIR rörelsedetektor

 • Justerbar pulsräkning och LED-indikering.

 • Levereras komplett med monteringsanvisning

 • Passar både för externt och internt bruk

 • Helt kompatibel med AP sortiment.

 

  

Interfaceenheterna för EZ-serien

innehåller högkvalitativa

ABB-barriärer, mikroprocessorstyrd

pulsräkning och signalstyrda kretsar

och anslutningsterminaler.

När IS2000 PIR rörelsedetektor är installerad sker alla framtida ändringar av driftparametrarna på EZ-enheten som är belägen i det säkra området, och därför eliminerar behovet av dyra och störande anordningar för att säkra och evakuera det farliga området.


Det finns två typer av EZ-gränssnittsenheter, EZ1 och EZ2.

EZ1 stöder upp till 3 IS2000 PIR-sensorer och EZ2 stöder

upp till 6 IS2000.