Spjällmotorer Brand R-Serien

R-Serien

Brand/Brandrök


Förebyggande av brand och rök, som sprider sig via

ventilationskanaler och hisschakt

Absolut säkerhet i nödsituationer


RAF ställdon för styrning brand-/brandgas-spjäll används för att öka säkerheten för människor och byggnader.

Med fjäderåtergång återgår spjällen tillförlitligt till stängt läge - om den termiska säkringen löser eller med larmsignal från rökdetektor, samt vid strömavbrott.

Kraftfull för öppning och stängning
RAF ställdon finns i två kraftfulla vridmoment 5Nm och 10Nm och 15 Nm för upp till spjäll på 3m2.

Dessutom arbetar ställdonen vid öppna och stäng med

samma moment.

Till exempel öppnar RAF ställdonet spjällen med motor

mellan 0°-90° på 75-95 sekunder med 5Nm - och stänger

spjället mekaniskt under 20 sekunder även på 8Nm.

RAF ställdonens prestanda säkerställer att brand-/brandgasspjällen stänger/öppnar snabbt och tillförlitligt, vilket bidrar till att hålla bl.a.utrymningsvägar fria från rök så länge som möjligt.

Utmärkande Egenskaper

  • Tre kraftfulla moment för extra säkerhet - 5Nm, 10Nm och 15Nm

  • Hög driftsäkerhet tack vare lika styrka för öppning och stängning

  • Snabb och enkel installation och avsedd för fyrkantiga axlar