Väderstationer

APak Kompakt Väderstation

APak kombinerar väsentliga mätningar av väderparametrar i ett

enda instrument.

Detta instrument som mäter vindhastighet och riktning med hjälp

av beprövade APSonic två-axel teknik, temperatur och fuktighet

med hjälp av standardgivare, ger ett kostnadseffektivt alternativ för väderstationer.

Lätt att installera på en mast. Analoga utgångar finns.


HD52.3D
Flera-AXLARS ULTRALJUDSANEMOMETRAR

 • Vindhastighet och riktning, UV
  Cartesankomponenter för vindhastighet,

 • Relativ fuktighet och temperatur (tillvalskod '17'),

 • Solstrålning (tillvalskod 'P'),

 • Barometertryck (tillvals kod '4').


Samtliga modeller är utrustade med kompass.

RS232, RS485, RS422 och SDI-12 seriella gränssnitt finns med NMEA, MODBUS-RTUoch SDI-12 kommunikationsprotokoll.

Alla versioner har två analoga utgångar, både för vindhastighet och för riktning,  konfigurerbara från fabrik bland 4 - 20mA (standard), 0 - 1V, 0 - 5V, 0 - 10V, (måste specificeras vid beställning).


Som tillval, (ACCREDIA) ILAC-MRA spårbar fabrikskalibrering.

Fördelar:

 • Inga rörliga delar minimerar underhållet;

 • Hög känslighet för att detektera mycket låga hastigheter, som inte är detekterbara med traditionella metoder

 • Instrumentets låga strömförbrukning möjliggör installation på avlägsna platser, med ström från solpanelen och batteriet

 • Värmealternativet 'R' förhindrar att snö och is bildas, vilket möjliggör noggranna mätningar under alla miljöförhållanden;

 • Snabb och enkel installation (på stång 40 mm diameter, monteringssats HD2004.20 som tillval), inriktningen underlättas av inbyggd kompass

 • De tillgängliga mätalternativen finns i ett enda, kompakt och lätt instrument. Viktigaste och mest intressanta variablerna i väderstationer;

 • MODBUS_RTU-utgången tillåter nätverksanslutning


Typiska applikationer:

 • Väderstationer

 • Miljöövervakning

 • Jordbruk

 • Idrottsanläggningar

 • Marina- och hamnapplikationer

 • Flygplatser

 • HVAC

 • Byggnad

 • Förnybar energi

 • Fastighetsautomation