Signalförstärkning

PBS


PBS är en analog signalförstärkare som ingång har en analog spänning eller strömsignal och matar ut en spänningssignal.


Flera förinställda ingångsområden är valbara med bygel.


PBS är utformat för att ge en DUC utgång den uteffekten

som krävs för att styra tex MaxitrolTM gasventiler.


De toppjusterande trimmerpotentiometrarna kan användas för att göra finjusteringar av förstärkning och förskjutning.


Utgångsförstärkningen kan justeras i spannet  1 till 20 gånger ingången på PBS (förstärkning varierar beroende på typ av ingång).


Utgångens förskjutning kan vara +/- 0 till 20Vdc.


Genom att använda spänningsdelare kan PBS också acceptera en motståndsingång.