Offshore

Elektriska ställdon för industri och offshore med 90° rotationsrörelse och vridmoment mellan 5 Nm och 15 Nm för inställning av:


 • Ventilationsspjäll

 • Trottelventiler

 • Stängtid < 1 sek.

 • Hög effektivitet

 • Integrerat värmesystem garanterar drift upp till -40° C
  med nominellt vridmoment

 • Obelastad fjäderretur med garanterad livslängd på
  5000 cykler

 • Extern funktionstest med strömbrytare

 • Fyra justerbara gångtider, externt justerbara utan verktyg med hjälp av strömbrytaren

 • Extern presentation av drifttillstånd med färgade lysdioder

 • Intern lagring av drifttillstånd, läsbart av tillverkaren