EX Kassade

ATEX1/ATEX2

Detektorn används på industrianläggningar för olja, gas, biogas, petrokemi, kraftverk etc. i Ex-zon 1. Detektorn är också lämplig för kommersiella områden som t.ex. gasöverföringsanläggningar.


Med 4 - 20mA / RS485-ModBus reglersignal är detektorn lämplig för anslutning till AP:s gasövervakningssystem, liksom alla andra styrenheter eller automationsenheter.


Som tillval finns detektorn också med LCD-display och reläutgång.


Denna modell har följande egenskaper

 • Bearbetning av digitalt mätvärde inkl. temperaturkompensation
 • ATEX och IEC Ex-certifierad för elektriskt explosionsskydd
 • ATEX funktionstest & SIL2 säkerhetsfunktioner 4 – 20 mA
 • Typ “Ex d” med sprängsäker kapsling
 • Kontinuerlig övervakning
 • Självövervakande system
 • Enkel kalibrering
 • Snabbservice genom utbyte av färdigkalibrerat sensorhuvud - Skydd mot omvänd polaritet
 • Överbelastningsskydd
 • LCD-display med lysdioder som visar status (tillval)
 • Relä för larm och felsignaler (tillval)


Denna kan kommpletteras med följade

 • Display
 • Reläenhet
 • Kanalmontagesats  X-change

  Den utbytbara detektorn "X-CHANGE" förvandlar omkalibrering till en barnlek:

  • Leverans av omkalibrerade detektorer

  • Du kan enkelt utföra bytet själv utan att behöva anlita specialist

  • Finns för alla gastyper

  • Garanterade utbytespriser

  • Ökad tillförlitlighet (SIL2-programvara)

  • Betydande tids- och kostnads-besparingar


  X-Change support garanterar ett pris baserat på förbrukningen av detektorns kapacitet.


  För varje okalibrerad detektor som returneras till AP, får Du en kredit för den outnyttjade kapaciteten hos detektorn.