Resistans

MRI

Resistans - Ingångsmodul för potentiometerstyrning


Avsedd för användning där en befintlig motståndssignal

behöver regleras av en DUC.


Modulen omvandlar antingen en 135 ohm eller 1000 ohm

signal till en 0-10Vdc signal.


En inbyggd potentiometer kan användas för

utgångssignalen att få korrekt kalibrering till

ingångssignalen för enklare igångkörning.ROC

Resistans - utgångsmoduler för 135 och 1000 Ohmsutgångar


Nya eller befintliga anläggningar som behöver

135 ohm / 1000 ohm potentiometersignal.


Typisk applikation är för reglering av ventilställdon och

spjällmotorer.

 

ROC konverterar en 3-läges motståndssignal till en analog utgång i en strömslinga. (loop-matad).

ROC är skyddad mot omvänd polaritet och erbjuder linjärt förhållande av ingångsignal till ett 3-ledarmotstånd mot utsignalen från en 4 till 20 milliamp (strömkälla).

Med sin ringa storlek och egen strömförsörj-ning passar

den för fjärrmontage för feedbacksignaler från en ventil

eller spjällmotor vars inställning man kan avläsa.