Fukt- och Vattendetektering

FUKTDETEKTERIMG


Kombinerad fukt- och temperaturgivare

 • Serien med fukt och temperaturgivare har den senaste teknologin till vår mångåriga erfarenhet på detta specialistområde för fuktmätning.

 • Digital elektronikbehandling ger hög noggrannhet

 • Valmöjlighet för display-, entalpi- och daggpunkts-funktioner

 • Inbyggd diagnosbehandling ger en snabb driftsättning

 • Beprövad elektronik för säker hantering

 • Givare konstruerade för tuffa miljöer i fuktighet och skiftande temperaturer

 • Kalibrerade givare för pålitlig mätning i högpresterande applikationer som operationssalar, farmaceutisk tillverkning osv.

 • Certifierad kalibrering med serienummer inklusive tillhörande kalibreringsintyg.

 • ATEX explosionssäkra fukt- och temperaturgivareVÄTSKEVARNING

 

Säkerställ vatteninstallationen med vattenvarningsdetektor
Vattenskador som orsakas av läckage från installerad utrustning svarar diskmaskinen för 45%, kyl/frys för 14%, tvättmaskin för
9%, akvarium för 5%, varmvattenberedare för 4% och vattensängar 2% enligt uppgifter från vattenskadeundersökningen 2005


WWD är en larmdetektor för tidig upptäckt av vattenläckage.

Detektorn WWD förhindrar vattenskador genom att detektera läckage via stiftpinnar inbyggda i detektorn eller via vattenband som ansluts till detektorn.

Stängning kan ske genom med hjälp av snabba magnetventiler.

WWD har en potentialfri reläutgång för anslutning till DUC eller annan larmcentral.

Läckage som förblir oupptäckta kan vålla omfattande skador, beroende på vilken typ av vätska som är inblandad.

AP levererar säkra och pålitlitliga lösningar för övervakning av:

 • Läckage på tankar, pumpar eller ventiler

 • Rörsystem som är förlagda på otillgängliga platser eller är täckta med isolerande meteriel.

 • Pumpgropar i tankdepåer.

 • Datarum med genomlöpande vattenledningar.

 • Disk-, tvättmaskiner, akvarium, kyl/frys, vattensängar, varmvattenberedare.


AP:s systemkomponenter är detektorband, elektronisk övervakningsenhet och läckagesond.

Detektorerna placeras på förutbestämda platser eller i närheten av det för övervakning avsedda projektet.

Vid minsta ansamling av vätska utlöses ett akustiskt ljud eller visuellt larm.

Läckagevarningssystem:

 • övervakar konstant de delar av anläggningar och utrustning dä läckage föreligger.

 • upptäcker minsta läckage, ger säkerhet för människor, miljö, maskiner och anläggningar.