BRANDSKYDDSTEKNIK I VENTILATIONSANLÄGGNINGAR


Rökens innehåll av bl.a korrosiva gaser skadar både tekniska utrustningar inom byggnaden och även byggnads-konstruktionen.

Detektering av rök i ventilationskanaler har det hittills använts en teknik, att montera konventionella rumsrökdetektorer i speciell kapsling utanför kanalen och med insticksrör in i kanalen att leda viss del av luft och rök genom detektorn och åter in i kanalen.

Produkter