Isolationsmoduler

SIC


Signalomvandlare med isolator
SIC är utvecklad för att förstärka och/eller isolera den analoga ingångssignalen från utgångssignalen, och är särskilt användbar för att undvika jordningsproblem.

Optoelektronisk teknik används för att säkerställa isolation och att hålla överhörning till ett minimum.

Matningsspänningen 24Vac  är också isolerad från in-och

utgångssignaler.


SIC ä avsedd att användas tillsammans med DUC:ar när

ingången behöver isoleras från jord.


SIC skapar en isolering från jord och accepterar antingen

en strömslinga eller spänningsingång.