Spjällmotorer snabbgående On/Off, Öka/Minska och modullerande

RA8 och RA16

Snabba spjällställdon RA8 och 16 är konstruerade för användning i ventilations- och luftkonditioneringssystem med kort konstant gångtid.

Detta säkerställer omedelbart frisk luft

  • Produktionsrum

  • Laboratorier

  • Andra känsliga områden


Den automatiska energireduceringen i änd- och hålläge garanterar energiförbrukningen till ett minimum.

Den snabba spjällmotorerna finns med on/off, öka/minska eller modulerande reglersignal.

Gångtiden är 8 sek eller 16 sek