Effektregulator 3-fas

TUD/TUP -tyristordon är för jämn steglös reglering av 230 - 255/380 - 440V:s laster.

Regulatorn innehåller temperaturskydd, automatisk återställning, larmutgång,
lysdiosindikering för drift och kylfläns.


Funktioner:

  • 0-10Vdc reglersignal

  • Övertemperaturskydd med automatisk återställning

  • Larmutgång för övertemperatur och spänningsbortfall