Fassnittomvandlare

MPC-30N

Två-kanals fassnittsmoudul


Avsedd att användas med DUC:ar för att omvandla

två analoga reglerutgångar 0-10Vdc till två 0-20Vdc

fassnittsutgångar, för reglering av fassnitts

ventilställdon och spjällmotorer. 


Det finns två utgångar så att ett par ställdon lätt kan

kopplas för tillämpningar såsom fan-coil styrning för

att styra två magnetventiler. 

Typiska ställdon är Stäfa Magnetic och Geamatic samt spjällmotorer från Stäfa, Belimo och Open-Air.  MPC-60A

Fassnittsförstärkarmodul


Avsedd att användas ihop med MPC 30A fassnittsmodul

för att förstärka 30VA vid reglering av ventilställdon

med högre effekt fassnitt.


Modulen kräver en 24Vac ingång och har en 24Vac utgång.


Modulen har 60VA utgångseffekt.


MPC-120N

Avsedd att användas tillsammans med DUC:ar för att omvandla 0-10Vdc till 0-20Vdc fassnitt helvågs 50Hz fassnittsutgång för att reglera ett fassnittsställdon.


Modulen optoisolerar ingången från utgången för att

förhindra jordningsproblem.


Utgången kan belastas upp till 90 respektive 120VA

och passar för att reglera större ventilställdon.


PCV-2010

Omvandlar fassnittinsignalen Y till en proportionell 0 - 10Vdc utsignal Y1.


Med ett inställbart begränsningsområde kan förhållandet mellan ingångssignal och utgångssignal varieras.


Omkopplare/bygel på omvandlaren ställes i läge A för

styrning av TA och Landis & Gyr ställdon.


PCV 2010 kan spänningsmatas från Stäfa Controls

RKD eller Geamatic ATC resp. MTC, då skall omkopplare

på omvandlare stå i läge SCS.


PCV 2010 kan spänningsmatas från egen transformator, då skall omkopplare på omvandlare stå i läge L&G.