Spjällmotorer Industriella starka stpjällmotorer

U&W


U&W

 • 24ac/dc
  200 - 400 Nm (On/Off) 

 • 24Vac/dc/240Vac
  280 - 450 Nm (Multisignal) 

 • 24Vac/dc
  280 - 450 Nm (Multisignal)


Primära användningsområden för dessa spjällmotorer:

 • axialfläktar

 • stora spjällställdon

 • 90° vridspjälldon

 • ledskenereglering


Dessa mikroprocessorbaserade, spjällsställdon är inneslutna i ett robust dammtätt hölje av gjuten aluminium.


Alla ställdon är reverserbara. Ställdonen med alternativet energilöst öppet/stängt är också reverserbara i händelse av ett strömavbrott.


Vridvinkeln kan elektroniskt begränsas till mindre än 110°.


Som hjälp finns fabriksinstallerade kontakter, UBAUX2 och en fjärr-monteringssats, UBARM & ELUB.