Analog in /Digital ut

MAR1

Justerbar eller fast växlingspunkt med analog ingång


MAR 1 och MAF arbetar med en 0-10Vdc insignal och har en reläutgång med ett variabelt tröskelvärde via en potentiometer resp fast växlingspunkt på modulen.


MAR 1 och MAF passar tillämpningar där omställningen

av anläggningen är förreglad med regleringen eller ett

annat anläggningsobjekt.


Genom att använda MAR 1 sparar man en utgång på

DUC:en.MAF är speciellt användbar vid idrifttagning eller temporära reglerapplikationer.


MOR-4C

Relämodul för fyra steg


MOR 4C är utformad för applikationer som kräver oberoende manuell styrning av digitala utgångskanaler från BMS-styrenheter.


Utgångarna kan växlas utan att en styrenhet finns,

vilket gör MOR 4C användbar för tillfällig styrning

eller idrifttagning.


Med länkval kan upp till 4 utgångar styras från

ingång 1.


MOR 4C drivs av 24 Vac / dc och har

LED-indikering av PÅ och LED-indikering för varje strömförande relä.


MOR 4C är konstruerad för montering på TS35-sektionens DIN-skena.