Fukt - Kondensdetektor

WCD


Under det senaste decenniet har tekniken med kylbafflar förfinats och förbättrats och har använts i större utsträckning.

Samtidigt som energiförbrukningen minskar, förbättrar kylbafflar komforten genom att sänka risken för drag och utestänga störande buller och estetiska problem som är förknippade med mer konventionella lösningar, såsom mekanisk ventilation och luftkonditionering.

Det faktum att kylbafflar är vattenbaserade system gör dem miljömässigt attraktiva, och eftersom de är diskreta installationer, frigör de värdefullt kontorsutrymme för personal och förvaring.

Kylbafflar och kyltak passar inte alla byggnader, men det finns ett antal tillämpningar där de är idealiska såsom på:

  • Kommersiella kontor

  • Hotell

  • SjukhusStyrning av kylbafflar
Förändring den hastighet med vilken luft tillförs via en aktiv kylbaffel är en metod för att styra produktionen, vilket minskar potentiell överkylning och som är förenlig med de krav som ställs på C02 i utrymmen.

Ett annat är att variera temperaturen på den luft som tillförs. Installation av kondenseringsdetektorer bör beaktas för att säkerställa att kondens inte inträffar.

Också så att den totala lufttillförseln till utrymmet kan anpassas till utformningen av golvutrymmet enligt komfortsprecifikationen.

Kylbafflar och kyltak är normalt konstruerade för att använda torrkylningsprincipen genom att man väljer ventilationshastighet, förhållanden för tilluft och temperatur för kylt vatten temperatur så att det inte föreligger någon risk för kondens.

Daggpunktstemperaturen för omgivande luft bör ligga omkring 2° C lägre än kylvattentemperaturen i taket eller i bafflarna.

Följande försiktighetskontroll kan genomföras i BMS för att undvika kondens:
Luftrelaterad fukt övervakas för att säkerställa att temperaturen på det kylda vattnet ställs in på den beräknade daggpunkten.

Kondensgivare kan användas för att stänga av kylvattentillförseln när kondens har upptäckts. Detta förfarande rekommenderas, särskilt när fönstren till uteluft är öppningsbara.

I frånvaro av kondensdetektorer, bör öppningsbara fönster förses med kontakter som stänger av kylvattnets reglerventiler.

Skillnad mellan WCD2 och WCD single:


WCD2

  • VFC och strömutgång

  • LED-indikering

WCD single

  • Endast VFC-utgång

  • Ingen LED-indikering