Öka/Minska

FCV

Öka/Minska ingångssignal till analog ström eller spänningsutgång


FCV omvandlar en öka/minska signal till linjär en analog utgångssignal.

Det finns två ingångar på FCV, en för att öka den analoga utgångssignalen och en för att minska den analoga utgångssignalen.

Utgångssignalen på FCV är stabil när ingångssignalerna är frånkopplade.

Sluten kontakt eller spänningsignal till en av

ingångssignalerna gör att utgångssignalen från

FCV börja öka eller minska beroende på vilken

ingång som aktiverades.


Utgångssignalen från FCV är i form av en analog spänning eller strömsignal.

Denna signal kan skalas om för att passa behoven av applikationen genom att man väljer en av flera förinställda intervall med "dipströmbrytare" eller genom att justera "offset" och "gain" av utgångssignalen med två potentiometrar.

Utgångssignalen från FCV är också skyddad mot polvändning.
Om utgångssignalen når antingen sin högsta eller lägsta nivå kommer ökningen eller minskningen att avstanna och utgångssignalen kommer att bibehållas vid detta värde.

Utgångssignalens gångtid är fältspecifik och kan väljas med DIP-omkopplare. Anpassade varianter finns för gångtid, återställning och konfiguration av ingångs- och utgångsspänning.MVC-010T

Öka/Minskamodul för ventilreglering


Modulen MVC 010T med öka/minska funktion är konstruerad för att reglera ett elektriskt ventilställdon för öka/minska signal med en ställtid (från öppen till stängd) på 3.75 minuter eller mindre.


MVC 010T kommer att öppna och stänga ventilen i

proportion mot spänningsändringen i ingångssignalen 0-10Vdc.


MVC 010T kommer att fungera på ett tidsproportionellt sätt,

proportionellt mot ingången 0-10Vdc.


Till exempel om ingången ändras med 2V kommer utgångsreläet att ställas om i 45 s.


För att bibehålla ställdonets läge kommer MVC 010T att stänga ställdonet i 4 minuter.


En gång under varje 24 timmars period kommer MVC 010T att sluta Relä K1 (MTR1) i 4 minuter för att försäkra sig om att ventilen går tillbaka till ett känt läge.MTS-010

Denna modul är avsedd att användas med DDC-regulatorer för att omvandla en analog utgångssignal till ett öka / minska, hög / låg eller binärt reläutgångar.


Applikationer inkluderar reglering av öka / minska

ventilställdon eller spjällmotorer samt växling av p

umpreglering

Lysdioder indikerar korrekt funktion och

Hand / off / Auto byglingar förenklar driftsättning.

Låg strömförbrukning av 0-10vdc utgångssignal från regulator innebär att
MTS 010 kan arbeta framgångsrikt med de flesta DDC regulatorer.


FAC

FAC tillåter en analog signal att reglera ett öka/minska ställdon.

FAC omvandlar en analog signal till två reläutgångar (en öka/en minska).

FAC-isolerade öka/minska-utgångar kan regleras av en av åtta alternativa analoga  ingångssignaler med hjälp av bygelval.

Vid strömavbrott, kommer FAC-reläer för utgångssignaler att vara öppna, och ingen signal kommer att genereras.

En lysdiod indikerar att det finns ström till FAC.

Gångtiden av utgångssignalen (nio serier, i fyra versioner) kan väljas med DIP-omkopplare. I version 4 stannar FAC-reläer på minsta och största värdet.

Anpassad förändringstakt kan fås på begäran.FPF

Öka/Minska till utgångssignal för öka/minska


FPF tillåter en öka/minska signal för en viss gångtid att omvandlas till en öka/minska signal med en annan gångtid.

FPF-isolerade öka/minska utgångssignaler (två-reläkontakter för utgångssignaler, en öka eller "UP", den andra minska eller "DOWN") kan kontrolleras av ett relä, transistor eller triac-ingång, vid 50 eller 60 Hz.

Vid strömavbrott kommer FPF-reläerna att vara öppna, och ingen signal kommer att genereras.

Ställdonet kommer att stanna vid senaste inställning om det inte är försett med "fjäderretur". En lysdiod indikerar ström till FPF.

FPF:s gångtid för in- och utgångssignaler kan väljas med

DIP-omkopplare.

Det finns fyra versioner för ingångssignaler

(med 14 tidsintervall) och tre versioner för utgångssignaler

(med 9 tidsintervall).

Anpassad gångtid kan fås på begäran.

Det finns en extra 24Vdc utgångssignal som spänningskälla för ingångssignal med torr kontaktpuls.