Temperaturgivare Tillbehör

Givarskydd

För montering av givare på vägg finns två typer av

skyddsgaller.

Skyddsgallren är lämpliga att använda vid montering av

givare i utsatt miljö. t.ex. i gymnastik- och idrottshallar.