Fukt - Industri/Marin

PHT

En ny era inleds inom digital industriell fuktmätning med temperatur- och fuktmätarna.


Automatikprodukter lanserar en ny generation av digitala

fukt- och temperatur-mätare för krävande industriella

applikationer.


Fukt- och temperaturmätarna har utvecklats för att

tillgodose olika industribehov.


Förutsättningarna för mätning liksom kraven som ställs

på mätinstrumenten varierar kraftigt.


Förutsättningarna för hur trävirke torkar skiljer sig t.ex. från

hur tegel torkar. Livsmedels-, kemikalie- och processindustrin skiljer sig åt på liknande sätt.

 

Fukt- och temperaturmätarna i serien den nya har utvecklats för att ge en mångsidig och flexibel lösning på en mängd olika industriella processer.

Serien består av fyra olika mätare, var och en med sin egen typ av givarhuvud som är specialkonstruerat för olika temperatur- och tryckförhållanden.


Beroende på modell kan mätarna användas i  mindre utrymmen, över ett stort tryck- och temperaturområde och i applikationer med konstant hög fuktighet - till och med vid kondensförhållanden.


Speciella hänsyn har tagits vid konstruktionen av givarhuvudena så att de ska vara pålitliga och täta mot ånga i applikationer där högt tryck från vattenångor förekommer.


Serien har tillverkats för att användaren ska kunna välja speciellt anpassade egenskaper och funktioner för en speciell applikation redan under beställningsfasen.


Flexibla installationsmöjligheter
Fukt- och temperaturmätare erbjuder flera olika installationsmöjligheter.

Mätsoden kan monteras direkt på vägg eller i ventilationskanal.

Olika installationstillbehör för sonder möjliggör installation av givarhuvudena i testkammare, ventilationskanaler och i trycksatta rörledningar.

Ledningar kan enkelt anslutas. Det finns olika tillbehör samt en extern 7-polig kontakt så att urkoppling/anslutning av mätaren för service och kalibrering lätt kan utföras.


Flexibla utgångar och anslutningar
Förutom att mäta relativ fuktighet och temperatur kan denna nya digitala serie beräkna och visa fuktmätningar på andra sätt som t.ex. daggpunkt eller partiellt tryck hos vattenångor.


Fukt- och temperaturmätarna hanterar flera olika kommunikationssignaler.

Kommunikation med mätaren kan ske antingen via en RS 232 eller RS 485 (Modbus) seriell linje eller så kan mätningarna avläsas som en linjär ström- eller spänningssignal (4-20mA alt. 0-10Vdc).


Matningsspänningen går från 12 till 40Vdc vilket gör att mätaren kan användas i batterimatade applikationer.


Display
En fyrsiffrig LCD-display finns som tillbehör för att kontinuerligt kunna visa de uppmätta parametrarna.


Enkel kalibrering
Kalibrering och justering av mätaren kan göras genom att man använder den seriella anslutningen.

Kalibrering av mätaren med mättade saltlösningar är mycket enkelt att utföra.
Användaren behöver endast placera sonden i kalibratorn, tala om för mätaren att referenssalt används och enheten tar hand om resten.

Vid den faktiska mätplatsen kan en snabb enpunktskalibrering utföras  t.ex. genom att använda AP:s bärbara fukt- och temperaturmätare.

Mätaren kan på så sätt kontrolleras vid det faktiska mätstället utan att man behöver flytta på enheterna och på så sätt störa mätningarna.


Nya kalibrerings- och service-möjligheter
När man beställer mätaren kan kunden välja vilken typ av produktionskalibrering som behövs.


En standardkalibrering är utförd vid sex fuktpunkter som kan hänföras till NIST.
Om kunden väljer en officiellt erkänd kalibrering kan denna göras vid SICRAM Laboratory som är ett av EU godkänt laboratorium för fukt- och temperatur.


Fukt- och temperaturmätarna erbjuder också en ny servicemetod där man erbjuder kalibrerings- och servicekontrakt.


Denna service genomförs enligt den första beställnings-/konfigurationskoden för att göra det enkelt för kunden att ansluta sig till denna service i enlighet med applikationskraven.


När man köper en mätare kan kunden samtidigt anmäla sig till ett officiellt godkänt kalibrerings-  och servicekontrakt.


Serien representerar den nya generationen av digitala fuktmätare med möjlighet att möta behovet av moderna industriella applikationer.