Fukt - Kanal

HTD

HTD Kanalgivare RH & T Givare

 

Beskrivning

Det nya HTD-utbudet av fukt- och temperaturgivare erbjuder den senaste teknikens högprecisionselement, RH & T,  installerade i vår nya reviderade serie med robust hölje.

Huset har dessutom fördelen att vara lättinstallerat med det nya ledade locket som även kan skruvas fast för att göra enheten manipuleringsäker.

Det finns en valfri bakgrundsbelyst LCD-display tillsammans med ett direkt PTC / NTC avkännbart givarelement. (När detta alternativ krävs, måste elementtypen specificeras vid beställning).


Utsignaler 0-10Vdc, 0-5Vdc eller 4-20 mA finns för alla

mätvärden och RH som standard.

Anpassat effektområde för temperatur kan begäras,

mellan -20 och +50 ° C.
 

Utmärkande egenskaper

 • Hög stabilitet och tillförlitlighet

 • Lock med snabbfäste

 • Fullt konfigurerbar LCD visningsalternativ


FTVAK

Kanalgivare för relativ/absolut fukt, blandningsförhållande, daggpunkt och entalpi

De universella fuktgivarna används för att bestämma olika karakteristiska variabler inom fuktmätning.

Instrumentet mäter relativ fuktighet och temperatur i den omgivande luften. Från dessa mätningar beräknas internt de olika karakteristiska variablerna.


Det finns två versioner

 • 010 med två utgångar för 0 ... 10 V.

 • 420 med två utgångar för 4 ... 20 mA.


Utgångsvariabler definieras för utgångarna via DIP- switchar.

 • relativ fuktighet [% rF]

 • absolut fuktighet  [g/m³

 • blandningsförhållande [g/kg]

 • daggpunktstemperatur[°C], eller entalpi

 • [kJ/kg] (samtidigt som det atmosfäriska lufttrycket försummas) är alternativ som kan väljas för utgång 1.

Vid utgång 2, kan man välja fyra olika mätområden för omgivande temperatur [


Standardinställningarna från fabriken för utgång 1 är relativ fuktighet 0 ... 100 % RF, för utgång 2 är mätområdet  för temperatur 0 ... 50° C.

På grund av de olika konfigurationsalternativen kan många mät- och kontrolluppgifter lösas med hjälp av en enda enhet. Dessa enheter ska användas i icke förorenad luft och vid varken för lågt eller för högt lufttryck vid sensorerna.


Applikationer

 • medicinteknologi

 • kylsystem

 • luftkonditionering

 • renrumsteknik


HT-24D

Fukt- och temperaturgivare är utformade för miljöövervakning och kontroll inom industriella, kommersiella och andra byggnader.

Givarna kan användas för att mäta  inomhusluftens temperatur och för att övervaka luftfuktigheten i olika industrianläggningar såsom

 • renrum

 • labb

 • maskinrum

 • kommersiella byggnader

 • flygplatser

 • skolorModbusgränssnittet finns dokumenterat och

är integreringsvänligt.

Givarna har också utgångar som kan anslutas till analoga ingångar för alla populära styr- och reglersystem.


Utmärkande egenskaper

 • Högpresterande digitala sensorer och kretsar, säkerställer noggrann mätning och temperaturkompensation

 • Bra långsiktig stabilitet och tillförlitlighet

 • 100%-igt  utbytbara sensorer på fältet, inget behov av omkalibrering

 • Snabb respons

 • Val av flera utsignaler: 4 - 20mA,
  0 - 5Vdc eller 0-10Vdc

 • Modbus kommunikationsport: RTU, 19,2 / 9600 Baud

 • Visning i grader Fahrenheit (° F) eller Celsius (° C) (anslutning till Modbus)