Analog in / Analog ut

ASO

Sekvensreglering


ASO är en analog utgångsmodul som är utformad för att

omvandla 1 x 0-10 V insignal till 2, 3 eller 4 x 0-10 Volt

utgångar som verkar i sekvens.


Utgående sekvenslinjer kan ställas in för att överlappa

varandra med upp till två volt genom justering av V1.


Det finns också en varviabel fördröjningstimer för utgångsvariabel att ställas in med V2 (0-5 min.)


APS

Parallell eller 3-stegsreglering


APS är en multipelanalog utgångsmodul som är utformad för att omvandla 1 x 0-10 V insignal till 4 x 0-10 volt utgångar parallellt eller 3 x 0-10 volt utgångar i sekvens (3-stegsreglering) med 4 som fungerar som slav till AI1 för kaskadreglering till andra moduler.


In-och utgångarna kan väljas för att verka på 2-10 volt

om det behövs.


Även utgångarna kan individuellt inverteras.


ADS

Dubbel 2-stegsreglering


ADS är en multifunktionell analog utgångsmodul som är utformad för att omvandla 1 eller 2 x 0-10 volt insignaler till 2 eller 4 x 0 10 volt utgångar.

Två AO-utgångar drivs i sekvens från en ingång med en dödbandsjustering på 0 till 1 volt mellan utgångarna.


Utgångarna kan individuellt inverteras för att verka på

0-10 volt eller 10-0 volt.


In- och utgångarna kan väljas för att verka på 2-10 volt

om det behövs.AAP

Medelvärde, prioriterad och differens


AAP är en multifunktionell analog utgångsmodul som är utformad för att konvertera upp till 4 x 0-10 Volt insignaler till en mängd

0-10 Volt utgångar som kan användas för prioriterad

signalering, medelvärdes och differensmätning.


In-och utgångarna kan väljas för att verka på 0-10 volt

eller 2-10 volt om det behövs.MAS-24

Analog Linjäriseringsmodul


MAS 24 kan hantera antingen en spännings- eller strömingång som kan omskalas till antingen en spännings- eller strömutgång.


Ett antal förinställda värden finns för valbar bygling.


Noggranna justeringar kan erhållas genom att

använda en trimpotentiometer. MAS 24 kan

dämpa en insignal till 100%.


MAS 24 har också en justerbar förstärkning och offsetförstärkningen av utgången kan justeras från 1 till 25 gånger ingången (förstärkningen kommer att variera beroende på ingången) på MAS 24.


Offset av utgången kan justeras mellan +/- .25 till +/- 20Vdc


MAS kan invertera en ingång.


MAS 24 har även en reglerad 20Vdc strömförsörjning för matning av aktiva givare.


Genom att använda spänningsdelare, kan MAS 24 acceptera resistansingång.


Om högre effekt krävs, se PBS förstärkningsmodul.


MMM

Sex analoga ingångar för medelvärde, minimum, maximum eller jämförelse utgångssignal


MMM är en mikroprocessorstyrd reglerinterface med

maximum flexibilitet.

Med en mängd olika standard insignaler kan MMM

förse användaren med ett flertal möjligheter att koppla

gränssnittet till den analoga utgången.

MMM kan medelvärdesberäkna två till sex ingångar, utgången av högsta signalen av två till sex ingångar, utgången på den lägsta signalen av två till sex ingångar eller utgången av skillnaden på två ingångar.

Mätområden är valbara med byglingar och alla inställningar och analoga utgångar är med DIP switch valbara.

Utgångssignalen är optoisolerad från ingångssignalen.


ABM4

Avsedd för applikationer som kräver oberoende manuell styrning av analoga utgångskanaler från en DUC/PLC,


Gör att manöverdon kan styras manuellt från enheten.


Också användbar för idrifttagning eller tillfällig kontroll av anläggningen. 


Funktioner

  • 4 x 0-10Vdc-kanaler
  • Hand/av/autolänk kan väljas
  • Manuell justering av utsignal
  • 24Vac/dc 
  • Upp till fyra utgångar som kan styras från en ingång

MVV-010

Avsedd för applikationer som kräver en 0-10V splitter dvs en ingång 0-10V får man  3x10V utgångar