Order och leveranser

 

Uppdaterad: 10 maj 2020

 

View Ewert Johansson's LinkedIn profile

Webbkarta               Nyhetsinfo

 

Startsida > Produkter > Luftkvalité > Jonisering > Soprumsaggregat

utskriftsvänlig sida

 

 

RENINGSVERKAN - SOPRUMSAGGREGATET 
ACU GARB

 

Detta soprumsaggregat är underhållsfritt och ozonfritt och lämpar sig för krävande miljöer med starka lukter.


Så fungerar soprumsaggregatet ACU

ACU GARB bygger på en teknik som renar luft.

Reningsverkan av föroreningar och lukter, gör svävande partiklar elektriskt laddade vilket gör att de faller till golvet.

När syreatomen joniseras bildar den med andra syrejoner aktiva komponenter som angriper bakterier, mögelsporer och virus.


ACU

 

 

 

 

CE-deklaration

Byggvarudeklaration

 

 


SPG

   

ACU GARB ger hög luftkvalitet i rum med begränsad ventilation eller returventilation.

Genom att installera ACU GARB försvinner den unkna lukten av sopor och sopkärl.

Luften känns sval och frisk.

Genom att höljet är utfört i ett speciellt plastmaterial tål den lång livslängd i fuktig miljö.

 

Luftreningsstav

 
 

 
 

Informationsblad

 

 


ACU monterad i taket inne i soprum

 
   

Rapport

RoHS

 

 

 

 

 

   

Confirmation

 

 

 
 

Soprum, maximal rumsyta i m2 och rumsvolym i m3

Modell

ACU GARB  2 x ACU GARB 3 x ACU GARB

Yta/Volym

20m2/40m3 40m2/80m3 60m2/120m3

Ljudnivå

<30dB(A) <30dB(A) <30dB(A)

Effekt

26W 34W 42W

Dimension

510 x 255 x 130 mm

Dimensionering och beräkning av luftflödet genom ACU grundar sig på lokalens storlek, användning och exponering av lukter och föroreningar.

Automatikprodukter erbjuder kostnadsfri rådgivning för rätt anpassning av lämplig produkt.

Vi har även andra såväl bärbara som stationära eller integrerade enheter.

 


Andra applikationsområden

Hotell och restauranger

 • I kylrum för kött, frukt, grönsaker, mejeriprodukter, sallader och kakor

 • För neutralisering av lukter i sop- och avfallsutrymmen

 • Djuruppfödning

 • I stallar och ladugårdar

 • För att förhindra infektioner genom bakterier och virus samt neutralisering av lukter

 • Köttindustrin

 • I kylrum för charkuterivaror

 • I bearbetningsrum och förpackningsrum

 • Vid varutransporter


 • Verkstadsindustri

 • I verkstadslokaler

 • För att rena och förbättra arbetsmiljön

 • För att ta bort diesel-, bensin- lack- och lösningsmedel och för att ta bort betongdamm och mögel

 • Livsmedelsproduktion

 • I produktionsrum och fyllningslinjer för livsmedel, i förvaringsutrymmen för förpackningsmaterial

 • För att förhindra bakterietillförsel i livsmedel

 • Bageri

 • I kyl-, förvarings och förpackningsutrymmen för bageriprodukter

 • På arbetsplatser med mjöldamm

 • För luftrening och reducering av bakterier och mögel

 • Hygienutrymmen

 • I omklädningsrum, duschrum, tvättrum, och toaletter för eliminering av lukter

 •  

  Funktion

  Ren luft har fått allt större betydelse för vår hälsa.

  Genom medicinsk forskning har allt större uppmärksamhet riktats mot nanopartiklar med en storlek motsvarande enskilda molekyler.

  Närhet gynnar spridningen av bakterier och virus.

  Genom vår urbanisering blir uteluften allt mer förorenad.

  I tät bebyggelse får odörer allt större påverkan på vår trivsel.

  För att minska denna skadliga inverkan har stora forskningsprojekt genomförts för att förbättra vår renluftsteknik.

  Vi har därför utvecklat och fördjupat vår kompetens när det gäller avancerad luftrening.

  Metoderna att rena luft, är utvecklade för att ge en frisk och ren inomhusmiljö, fri från ohälsosamma partiklar och obehagliga lukter.

  Beprövad filtrering såsom reningsverkan mot odörer och elektrostatisk filterteknik mot dammpartiklar och radon används.

  Var för sig eller kombinerade uppnår vi med dessa metoder en mycket effektiv rening.

  Vi arbetar ständigt med produktutveckling som ett led i vår strävan att tillgodose marknaden med effektiva lösningar.


  I produktsortimentet finns luftreningsutrustningar avsedda för:

  • Rumsenheter i privat och offentlig miljö

  • Integrerade system i central ventilation

  • Bygg- och brandsanering

  • Uppbyggnad av rökrum i offentlig miljö

   

  Kontor
  Motverkar känslan av "torr luft". Skapar en frisk inomhusluft fri från partiklar, damm & lukter.

   

   

   

  Rökpelere och rökrum
  Avdela endast en del av ett rum eller yta för rökning. Förhindrar passiv rökning.

     

  Soprum
  Ersätt kylda soprum utan lukt- eller bakteriespridning.

  Offentliga miljöer
  Rökfria ytor. Sanerar hotellrum efter djur, tobaksrök och dålig luft.

   

   

  Sanering
  Sanerar efter brandrök, diesellukter, mögel etc. Fräschar upp och tar bort lukter i lägenheter och villor efter avflyttning.

  Livsmedelsindustri
  Förhindrar bakterie- och mögeltillväxt i produktionslokaler. Tar bort organiska lukter.

   

   

  Skolor och daghem
  Motverkar virus och bakteriespridning bland barn, förhindrar mögel och allergener.

  Process- och tillverkningsindustri
  Stoppar luktutsläpp, partiklar i luften etc.

     
   
   

  Maximal rumsyta/rumsvolym

  Modell

  1 2 3 4

  1 x ACU

  100m2/2003 50m2/1003 30m2/603 20m2/403

  2 x ACU

  200m2/4003 100m2/2003 60m2/1203 40m2/803

  3 x ACU

  300m2/6003 150m2/3003 90m2/1803 60m2/1203

   

  För större rumsvolymer erfordras flera enheter
   

  Luftbelastningsgrupp 1

  Kontor, kliniker, sjukhus, vårdhem, banker, väntrum, skolor, daghem, frisörer, mataffärer, parfymerier, omklädningsrum, försäljningsutrymmen, kläd- och skobutiker, hotell, caféer

  Luftbelastningsgrupp 3

  Kylutrymmen för kött och fisk, lagerutrymmen för ost och bagerivaror, korv och skinka etc.

  Kök och restauranger, tryckerier, kök och restauranger, tryckerier målerier, fartyg

     

  Luftbelastningsgrupp 2

  Försäljningslokaler för kött, ost och fisk, livsmedelsavdelningar, produktion och bearbetning av kött, bak. och sötvaror, mejeriprodukter, förpackningsutrymmen, sporthallar, fitnesscentra, plast- och pappersindustrier

  Luftbelastningsgrupp 4

  Djuruppfödning, avfallsupplag, toaletter, kadaverförvaring och reningsverk

  E-post: lars@fjellcom.se

  Tel: +46(0)31-287202

  Mobil: +46(0)706-755561

  Disclaimer

  Webmaster

  blog counter