Order och leveranser

 

Uppdaterad: 10 maj 2020

 

View Ewert Johansson's LinkedIn profile

Webbkarta               Nyhetsinfo

 

Startsida > Produkter > Luftkvalité

utskriftsvänlig sida

 

 

LUFTKVALITÉ

 

Hur man behåller lämplig luftkvalitet inomhus
Med den fortgående satsningen på att rena vår miljö finns det ett växande intresse för sådana saker som global uppvärmning, ozonhålet, växthuseffekten och luftkvaliteten inomhus (IAQ).

Luftföroreningar inomhus rankas som den största faran för den mänskliga hälsan bland alla typer av miljöproblem.

Under det att AP har tagit betydande kliv framåt för att förbättra luftkvaliteten inomhus klagar hyresgästerna fortfarande över sådana symptom som ögonirritation, trötthet, huvudvärk och yrsel.

Vad är luftföroreningar inomhus?
Acceptabel luftkvalitet är ". . . luft där det inte förekommer några kända föroreningar inom de skadliga koncentrationer som bestämts av myndigheter och med vilken en betydande majoritet (80 procent eller mer) av dem som
exponeras inte upplever något obehag."

Med andra ord, fastighetsägare som övervakar luftkvaliteten inomhus och avlägsnar skadliga luftföroreningar kommer att skapa en hälsosam miljö för hyresgästerna.

Källor som bidrar till luftföroreningar inomhus är bl.a. ventilations- och luftbehandlings-system, byggnadsmaterial, utrustning, möbler och inventarier, förbränning av gaser vid uppvärmning och matlagning och olika
rengöringsmedel.


 

 

 

       
       

 

 

 

 

 

     

Reglera föroreningar med ett bra ventilerande luftsystem
Den effektivaste metoden att behålla luftkvaliteten på en acceptabel nivå för optimal mänsklig bekvämlighet och hälsa är att tillhandahålla adekvat ventilation överallt i fastigheten.

Problemet är hur man undviker energislöseri genom onödig överventilering av en fastighet.

Lösningen på detta problem hittas i metoder som används för att styra ventilation, såsom tidsbaserad eller behovsstyrd ventilation, typ kombinerad CO2/blandgasgivare.

 

 

E-post: lars@fjellcom.se

Tel: +46(0)31-287202

Mobil: +46(0)706-755561

Disclaimer

Webmaster

blog counter