Order och leveranser

 

Uppdaterad: 10 maj 2020

 

View Ewert Johansson's LinkedIn profile

Webbkarta               Nyhetsinfo

 

Startsida > Produkter > Luftkvalité > Säker ren luft

utskriftsvänlig sida

 

 

INTRODUKTION TILL SÄKER REN LUFT

 

Luft som vi mår bra av innehåller en jämn och riklig balans mellan positiva och negativa joner.

Hur fungerar tekniken?
APjonic tillför inomhusluften negativa och positiva joner genom användning av kall plasmareduktion.

De negativa jonerna drar sig till positivt laddade partiklar i luften och gör att de luftbundna partiklarna klumpar ihop sig för att sedan falla mot underlaget med hjälp av den ökade tyngden.

Där binds de sedan och kan lätt avlägsnas genom vanlig städning.

Vid spetsjoniseringen hamnar partiklarna i form av kluster i ventilationsfiltret

Metoden kan användas för att rena luften från alla typer av partiklar.

Därmed har man minskat föroreningarna i luften och vi hindras från att andas in dem.

När jonerna neutraliseras separeras de molekyler som hållit samman partikeln och den ursprungliga sammansättningen är borta.

Det här innebär att tex odörer och bakterier försvinner.

De positiva jonerna som tillsätts gör att miljön kontrolleras.

Om inte positiva joner skulle tillsättas skulle alla partiklar fastna på tex väggar, människor och andra saker.

Det bildas mycket positiva joner i vår närmiljö vid uppvärmning eller nedkylning av luft med AC (air condition) och vid dataskärmar och andra monitorer.

Syntetiska material i gardiner, kläder och dylikt drar också till sig negativa joner och lämnar kvar en luft som är mindre lämplig att befinna sig i.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PARTIKELREDUKTION

Pappershantering

upp till 99%

luftburna partiklar

Metallbearbetning

upp till 90%

rök, oljedimma

Plastbearbetning

upp till 99%

lösningsmedel

Tryckerier

upp till 99%

bensen, toluén

Livsmedelsindustrin

upp till 99,9%

mögelsporer, lukt och bakterier

   

Luften som vi mår bra av bildas genom positiva och negativa joner.

Därför använder sig APjonic av en biopolär joniseringsteknik som förutom att rena luften även balanserar upp luften så statiska urladdningar (statisk elektricitet) inte förekommer

Jonisering
Den mänskliga kroppen är fantastisk på att filtrera saker men den är känslig för höga koncentrationer av mikropartiklar.

Information att beakta
I luften far det ständigt runt partiklar. Mindre än 10 % av partiklarna är makropartiklar, som är möjliga att se med ögat.

Resten, alltså 90 %, kallas mikro eller nanopartiklar och är så små att man eventuellt förnimmer dem som dimma eller rök.

Den mänskliga kroppen är fantastisk på att filtrera saker men den är känslig för höga koncentrationer av mikropartiklar.

Forskare har numera konstaterat att människan lider stor skada av partiklar som kommer in i lungor och fastnar där.

Idag befintliga ventilationsfilter och anläggningar har stora problem med partiklar som är så små som nanostorlek. Filter fångar inte upp dessa i anläggningar utan de släpps igenom och kommer in i de flesta idag befintliga miljöer.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

Är alla snart allergiker?
Luft som vi mår bra av innehåller en bra balans mellan positiva och negativa joner.

De negativa jonerna verkar ge oss ett allmänt välbefinnande och de har även en gynnsam effekt på vår kropp.

En god inomhusmiljö är viktig för att undvika hälsobesvär.

För personer med astma, allergi och annan överkänslighet är detta särskilt viktigt eftersom man ofta reagerar tidigare och mer på brister i inomhusmiljön än om man är frisk.

Vi tillbringar 90 % eller mer av tiden inomhus och inomhusluften är i regel sämre än luften utomhus.

När fler människor än normalt har besvär och besvären kopplas till vistelse i en viss byggnad brukar man tala om sjuka hus symptom.

Man bör speciellt se upp med miljöer där fukt och mögelskador, bristande ventilation, dålig städning och luftföroreningar - s.k. kemiska emissioner, förekommer.

Det har också visat sig att man kan utveckla astma i dåliga inomhusmiljöer, t ex i en bostad med fuktproblem.

Sambandet mellan luftvägsproblem och hjärt- och kärlsjukdomar och utomhusluftens höga partikelhalter har studerats noga , med skräckinjagande resultat.

   

E-post: lars@fjellcom.se

Tel: +46(0)31-287202

Mobil: +46(0)706-755561

Disclaimer

Webmaster

blog counter