Order och leveranser

 

Uppdaterad: 10 maj 2020

 

View Ewert Johansson's LinkedIn profile

Webbkarta               Nyhetsinfo

 

Startsida > Produkter > Ventiler & Ställdon >Ventilställdon > Standard

utskriftsvänlig sida

 

VENTILSTÄLLDON - STANDARD

Ventilställdon för värme, kyla och luftbehandlingsanläggningar

 


Elektroniskt ventilställdon AMX eller RLO till 5,5mm sätesventiler för direkt montering på ventilen utan lägesjustering.

Den reverserbara synkronmotorn regleras med en Vdc eller mA proportionell reglersignal eller en treläges- alt. ON/OFF signal och ger via en blockeringssäker utväxling den önskade lyfthöjden.

Direkt handomställning med insexnyckel

Lysdiodsindikeringar för drift och felindikeringar

 

       

Press release

Prislista

Datablad

CE-cert


Ventilställdon för små ventiler
On/Off, PWM och Modulerande


EAO och EAV är lämpliga att använda med FBV fan-coil ventiler i induktionsenheter, små värme-och kylbatterier , samt zonreglering där varmt/kallt vatten skall temperaturegleras

Utmärkande Egenskaper

  • On/Off, PWM (tidsproportionella) och modulerande typer.

  • Visuell lägesindikering

  • Snabb avstängning, som hindrar överbelastning av ställdon och ventiler.

  • Inga verktyg krävs för montering

  • Underhållsfri under sin livstid

  • Låg bullernivå under drift

  • Levereras med 2 m kabel

  • Lysdioder för indikation av larm och drift

  • Självinställande slaglängd

 

   
   
   

E-post: lars@fjellcom.se

Tel: +46(0)31-287202

Mobil: +46(0)706-755561

Disclaimer

Webmaster

blog counter