Order och leveranser

 

Uppdaterad: 10 maj 2020

 

View Ewert Johansson's LinkedIn profile

Webbkarta               Nyhetsinfo

 

Startsida > Produkter> Närvarodetektering

utskriftsvänlig sida

 

NÄRVARODETEKTERING

 

Inledning
Energieffektivisering är alltid en utmaning med fastighetsautomation.

HVAC står vanligtvis för den största delen av en normal energiförbrukning i de flesta fastigheter.

För att minska energikonsumtionen är HVAC säkerligen den viktigaste måltavlan.

Beteendeundersökningar visar att de flesta människor lätt kan glömma att stänga av sin HVAC (fancoil, ventilation, m.m.) när de lämnar en plats, helt enkelt för att HVAC-funktionen är så gott som osynlig.
 

Olyckligtvis resulterar sådana beteenden i ett oräkneligt energislöseri och extra utgifter för fastighetsägaren.
 


Tak, infällt montage

 

Oden energiövervakningssystem för byggnader är utvecklat för dem som måste betala den ständigt växande energikostnaden.

Det är ett närvaroorienterat HVAC-system som består av en MPC närvarogivare och en rumsregulator.
 

När Oden är installerad kommer funktionen för den lokala regulatorn att blir helt automatisk i enlighet med närvarostatusen på platsen.

När närvarogivaren verifierar utrymmet som ”befolkat” kontrolleras den lokala regulatorn av de närvarande personerna.

Efter att utrymmet har varit tomt under en viss tid kommer närvarodetektorn att automatiskt stänga av den lokala regultorn för att minska energikonsumtionen.


Genom att låta Oden energiövervakningssystem arbeta tillsammans med Din fastighetsautomation kommer energiarbetet aldrig att bli enklare.

Funktioner

  • Sekundsnabb närvaroupptäckt
    Närvarodetektorn använder en högkänslig pyroelektrisk infraröd givare och en specialdesignad fresnellins för att ge sekundsnabb närvaroupptäckt.
    Även en mycket svag rörelse upptäcks av närvarogivaren.

  • Växlande reläutgångssignal
    Varje närvarogivare i har en växlande reläutgång. Den kan användas för att signalera till regulatorn att aktivera/avaktivera funktionen hos HVAC-systemet.

Programmerbar/justerbar tillslagsfördröjning för att eliminera onödiga tillslag
Systemet har en programmerbar ON-fördröjning som kan verifiera karaktären på närvaro innan aktivering av HVAC.

Denna funktion eliminerar onödig HVAC-drift som orsakas av korttidsnärvaro, oavsiktligt intrång eller förbipasserande rörelser.

 

E-post: lars@fjellcom.se

Tel: +46(0)31-287202

Mobil: +46(0)706-755561

Disclaimer

Webmaster

blog counter