Ställdon - MRL

Den nya MRL3 är ett flexibelt elektromekaniskt ställdon för reglering av två- och trevägs kägelventiler i:

  • Värme-och kylsystem

  • Luftbehandlingsaggregat

  • Fjärrvärmeverk

  • Industriella temperaturregleringssystem


MRL kan styras antingen av en proportionell signal (modulerande) eller av en öka/minska-signal.


Det är enkelt att montera och koppla in ställdonet. Alla AP:s flänsade ventiler kan direktmonteras.


Adaptrar finns för AP:s gängade ventiler samt för ventiler från andra tillverkare*.


Ställdonet har en fin upplösning (500 reglersteg på hela slaglängdsområdet) för krävande flödesreglering och den kan självkalibreras på en annan slaglängd utan användaråtgärd (denna funktion kan väljas med dip-switchar ute på fältet).


MRL är försedd med Plug & Play-funktion och kalibrering av ställdonet på ventilen vid första uppstart.


MRL genomför en smart styralgoritm med självdiagnostik och larmfunktioner vid oväntad drift.


Återkoppling av larm till användaren sker via lysdioder (grön och röd) på styrkortet.


MRL är tillgänglig med en standardspindel och kompakt spindel för applikationer där det krävs små dimensioner. Varje version finns med stängningstryck 600 N, 1000 N och
1500 N.
 

MRL har ett intelligent beteende och larmfunktioner vid oväntade driftstörningar. Lysdioder (grön och röd) ger återkoppling av larm till användaren på styrkortet.

OBS! Använd inte ställdonet om det inte är ihopkopplat med avsedd ventil.


MRL finns både för 230Vac och 24Vac/dc

* Adapterkit för MRL till konkurrenters ventiler 

  • AG60-03 för Siemens ventiler

  • AG60-07 för Danfoss ventiler

  • AG60-08 för TAC DN15-V298

  • AG60-09 för TAC DN15-V2XX/V3XX