Regulatorer

Spara energi med rumsregulatorer


AP: regulatorer är helt friprogrammerbara så vi programmerar de till den lösning ni efterfrågar

Individuell reglering av rum minskar driftskostnaderna och ger optimal nivå på komfort och funktionalitet.

En fastighets energiförbrukning och energikostnader beror på den mängd energi som behövs och används i ett rum.

Faktorer såsom temperaturer, fuktighet och ljusstyrka är också avgörande för komforten och hyresgästernas välbefinnande.

Intelligenta rumslösningar är bästa sättet att garantera både effektivitet och den bästa komforten.

Detta är exakt vad den MODBUS-/ Backnet baserade lösningen från AP erbjuder.
 

  • Uppgifterna från varje rum görs tillgängliga på överordnade system.

  • När rummet inte används stängs värme, ventilation och belysning automatiskt av för att spara energi.

  • Ingen energi slösas bort.

  • Lokal justering av börvärden görs med tryckknappar på rumsregulator.