Order och leveranser

 

Uppdaterad: 3 okt 2019

 

View Ewert Johansson's LinkedIn profile

Webbkarta            Nyhetsinfo

SJUKHUS

utskriftsvänlig sida

   

 

 

Operationssalar mäter temperatur med 0,2C noggrannhet

Trelleborgs Lasarett har nyligen installerat för precisionsmätning temperaturgivare försedda med ett noggrannt mätelement från Automatikprodukter.

Installationen har utförts med 4-ledarkoppling som omvandlas via mätomvandlare till 0-10V.

Mätomvandlarens tekniska data är för:

  • Zero Drift +/-0,01%/C eller +/-0,002C/C

  • Span Drift +/-0,0005%/C eller +/-0,01C/C

4-ledarkoppling används där ledningsresistansen ger upphov till mätfel samt där högrekrav på mätnoggranhet önskas.

I 4-ledarkoppling utnyttjas ett trådpar för strömmatning av givaren och det andra trådparet för spänningsmätning.

Mätbryggan är högohmig och således flyter ingen ström i mättrådarna och därav inget spänningsfall p.g.a ledningsresistans.

 


Akademiska Sjukhuset Uppsala
Ett hälsofrämjande sjukhus lägger naturligtvis främst tyngdpunkten på god behandling och omvårdnad av patienterna och har installerat syrgasdetektorer för att upptäcka syrebrist tidigt.

Två olika nivåer av larmsignaler användes

 

 

E-post: ewert@automatikprodukter.se

Tel: +46(0)31-287202

Mobil: +46(0)708-885298

Disclaimer

Webmaster

blog counter