Order och leveranser

 

Uppdaterad: 7 feb 2016

 

 

Webbkarta               Nyhetsinfo

 

Startsida > Produkter > Gasdetektering > Explosiva, metan

utskriftsvänlig sida

 

GASDETEKTERING - METAN (CH4)

 

   

Den utbytbara detektorn "X-CHANGE" förvandlar omkalibrering till en barnlek:

  • Leverans av omkalibrerade detektorer

  • Du kan enkelt utföra bytet själv utan att behöva anlita specialist

  • Finns för alla gastyper

  • Garanterade utbytespriser

  • Ökad tillförlitlighet (SIL2-programvara)

  • Betydande tids- och kostnads-besparingar

X-Change support garanterar ett pris baserat på förbrukningen av detektorns kapacitet.

För varje okalibrerad detektor som returneras till AP, får Du en kredit för den outnyttjade kapaciteten hos detektorn.

Läs mer >

 

 

 
     

Metan

     

     

Datablad

   

Rättsliga krav och säkerhetskrav
Produkterna  tillverkas i enlighet med de regler och olika direktiv som bland annat EN 50545 föreskriver.

Produkter som AP levererar uppfyller och överträffar den nya europeiska standarden EN 50545.

Säkerhetsfunktionerna kontrollerar de anslutna varningsenheterna på funktionalitet och öppen krets - dag och natt. (Nivå SIL2 enligt EN 50271).

   

Snabbt och enkelt utbyte av detektor

  1. Öppna höljet med en skruvmejsel (1).

  2. Koppla in kabeln till detektorn och skruva av det gamla detektorhuvudet (2).

  3. Byt ut detektorhuvudet (3) och anslut kabeln på den nya detektorhuvudet till PCB (4).

  4. Sätt fast locket på huset med skruvarna (1). Den omkalibrerade detektorn är genast klar för användning.

   

Metan är det enklaste kolvätet, med den kemiska formeln CH4.

Det är en luktfri gas, förmodligen den vanligaste organiska föreningen på jorden.

När den säljs kommersiellt blandas den vanligen med små mängder illaluktande svavelföreningar för att man lättare skall kunna upptäcka läckor.

Metan kallas även sumpgas, eftersom den bildas vid nedbrytning av organiskt material i syrefattiga miljöer, till exempel bottnen på kärr.

Ett annat namn är gruvgas efter dess benägenhet att sippra ut i gruvgångar, där den sedan riskerar att antändas vilket gör den till ett allvarligt hot mot gruvarbetare - gas-explosioner kostar regelbundet människoliv.

Metan är en växthusgas och ökade utsläpp från främst jordbruket anses vara en bidragande orsak till en förstärkt växthuseffekt.

Den rikliga förekomsten av metan gör det till ett attraktivt bränsle.

Eftersom metan är en gas vid normala förhållanden, är den svårt att transportera från källan.


IP65, Väggutförande

 

Adresslista

 Set-up

Detektor för
brännb. gaser

ATEX

Modbus

Modbus

Manual

Broschyr

 


IP65, Kanalutförande

 

Adresslista

 Set-up

Detektor för
brännb. gaser

ATEX

Modbus

Modbus

Manual

Broschyr

 


IP65, Vätgasdetektor med display

 

Adresslista

 Set-up

Detektor för
brännb. gaser

ATEX

Modbus

Modbus

Manual

Broschyr
 

 

 

 

 

 

 

IP54

 

     

IP

 

 

 

 

 

 

Kapslingsgrad

 


IP44, Low cost

 
     

IP

 

 

 

 

 

 

Kapslingsgrad

 


Kompatibel med olika typer av bussystem

 


Övervakningscentral med inbyggd metan-
detektor

 

Adresslista

 Set-up

Detektor för
brännb. gaser

ATEX

Modbus

Modbus

Manual

Broschyr

 


ATEX explosionssäkra vätgas-
detektorer

 

Adresslista

 Set-up

 

ATEX

 

Modbus

Modbus

 

Broschyr

 


Varningsljus för vätgasdetektorer 

 

Adresslista

 Set-up

Detektor för
brännb. gaser

ATEX

Modbus

Modbus

Manual

Broschyr

 

   
 

E-post: ewert@automatikprodukter.se

Tel: +46(0)31-287202

Mobil: +46(0)708-885298

Disclaimer

Webmaster

blog counter