Order och leveranser

 

Uppdaterad: 24 sep 2015

 

 

Webbkarta               Nyhetsinfo

 

Startsida > Produkter > Gasdetektering > Explosiva, metan

utskriftsvänlig sida

 

GASDETEKTERING - METAN (CH4)

 

   

Metan är det enklaste kolvätet, med den kemiska formeln CH4.

Det är en luktfri gas, förmodligen den vanligaste organiska föreningen på jorden.

När den säljs kommersiellt blandas den vanligen med små mängder illaluktande svavelföreningar för att man lättare skall kunna upptäcka läckor.

Metan kallas även sumpgas, eftersom den bildas vid nedbrytning av organiskt material i syrefattiga miljöer, till exempel bottnen på kärr.

Ett annat namn är gruvgas efter dess benägenhet att sippra ut i gruvgångar, där den sedan riskerar att antändas vilket gör den till ett allvarligt hot mot gruvarbetare - gas-explosioner kostar regelbundet människoliv.

Metan är en växthusgas och ökade utsläpp från främst jordbruket anses vara en bidragande orsak till en förstärkt växthuseffekt.

Den rikliga förekomsten av metan gör det till ett attraktivt bränsle.

Eftersom metan är en gas vid normala förhållanden, är den svårt att transportera från källan.


IP65, Väggutförande

 

Adresslista

 Set-up

Detektor för
brännb. gaser

ATEX

Modbus

Modbus

Manual

Broschyr

 


IP65, Kanalutförande

 

Adresslista

 Set-up

Detektor för
brännb. gaser

ATEX

Modbus

Modbus

Manual

Broschyr

 


IP65, Vätgasdetektor med display

 

Adresslista

 Set-up

Detektor för
brännb. gaser

ATEX

Modbus

Modbus

Manual

Broschyr
 

 

 

 

 

 

 

IP54

 

     

IP

 

 

 

 

 

 

Kapslingsgrad

 


IP44, Low cost

 
     

IP

 

 

 

 

 

 

Kapslingsgrad

 


Kompatibel med olika typer av bussystem

 


Övervakningscentral med inbyggd metan-
detektor

 

Adresslista

 Set-up

Detektor för
brännb. gaser

ATEX

Modbus

Modbus

Manual

Broschyr

 


ATEX explosionssäkra vätgas-
detektorer

 

Adresslista

 Set-up

 

ATEX

 

Modbus

Modbus

 

Broschyr

 


Varningsljus för vätgasdetektorer 

 

Adresslista

 Set-up

Detektor för
brännb. gaser

ATEX

Modbus

Modbus

Manual

Broschyr

 

   
 

E-post: ewert@automatikprodukter.se

Tel: +46(0)31-287202

Mobil: +46(0)708-885298

Disclaimer

Webmaster

blog counter