Order och leveranser

 

Uppdaterad: 13 nov 2018
 

 

View Ewert Johansson's LinkedIn profile

Webbkarta               Nyhetsinfo

 

Startsida > Produkter > Gasdetektering > Kolmonoxid

utskriftsvänlig sida

 

GASDETEKTERING - KOLMONOXID (CO) - ELITE

   

Varför skall man använda en CO-detektor?
Kolmonoxid består av en kolatom och en syreatom.

Det är en giftig gas som produceras från den partiella oxidationen av kol som innehåller föreningar i situationer där det inte finns tillräckligt med syre närvarande för att producera koldioxid.

Kolmonoxid produceras naturligt under djurs ämnesomsättning, fotokemiska reaktioner i troposfären och från vulkaner, skogsbränder och andra former av förbränning.

Atmosfärisk kolmonoxid
Kolmonoxid (CO) är en kortlivad växthusgas som finns naturligt i låga halter i atmosfären.

Det har en viktig indirekt effekt på den globala uppvärmningen genom att reagera med hydroxylradikaler, vilket minskar deras överflöd.

Hydroxylradikaler bidrar till att minska livslängden på starka växthusgaser och således utan deras närvaro till att en ökning av den globala uppvärmningen kan förekomma.

Kolmonoxid bidrar också till ozonbildningen i atmosfären som är en giftig och reaktiv gas.

Mänskliga aktiviteter ökar koncentrationen av kolmonoxid, särskilt i stadsområden.

Den främsta källan är förbränningsprocesser från transporter och industriell verksamhet som orsakar tillfälliga föroreningar av atmosfärisk CO.

Automatikprodukter erbjuder en rad bärbara och fasta skärmar med en CO-detektorer som lämpar sig för att mäta exakta atmosfäriska CO-koncentrationer.

Kolmonoxid inomhus
Kolmonoxid är en giftig, luktlös, färglös gas.

Läcksökning är mycket viktigt för inomhusmiljöer på grund av risken för förlust av människoliv eller svår funktionsnedsättning från hög CO-exponering.

Dåligt eller icke-fungerande bränsleutrustning såsom ugnar, spisar, vattenkokare och rumsvärmare med gas kan alla leda till att kolmonoxidläckor uppstår i områden där människor bor.

Automatikprodukter kan leverera både fasta eller portabla CO- detektorer för övervakning av luftkvaliteten inomhus.

Industriella applikationer
Kolmonoxid används i flera industriella applikationer, inklusive den kemisk-, livsmedels- och medicinsk industri.

Automatikprodukter kan erbjuda ett antal stationära och bärbara CO-detektorer som är  lämpliga för dessa typer av applikationer där det kan krävas kontroll och larmfunktioner.

Detektorhuvud

 
         

 

 

 

 

 

   

Prislista

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PS 930

 

     

930

 

 

 

 

 

 

Prislista

Manual  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PS 200

 

  PS 200 PS300 PS 500  

 

 

 

Datablad Datablad Datablad  
         
         
   

 
    Manual Prislista  

 

 
   

Specifikationer för gasdetektor (Koloxid)

  Detektor-
kod
Detektor-
typ
Område
(ppm)
Min. detekt. gräns
(ppm)
Noggr. på
fabriks-
kalibrering
Upplösning
(ppm)
Resp.
tid
Temp. r.H.

 

 
 
  ECM 025 GSE 0-225 0.05 <±0.5ppm
0-5ppm
<±10% 5-25ppm
0.01 60 0-40°C 15-90%

 

                     
  ECN 100 GSE 0-100 0.2 <±1ppm
0-10ppm
<±10%
10-100ppm
0.1 30 0-40°C 10-90%  
                     
  COD 1000 GSS 0-1000 1 <±1ppm + 15% 1 30 0-40°C 0-95%  
 
   

E-post: ewert@automatikprodukter.se

Tel: +46(0)31-287202

Mobil: +46(0)708-885298

Disclaimer

Webmaster

blog counter