Order och leveranser

 

Uppdaterad: 3 Okt 2019
 

 

View Ewert Johansson's LinkedIn profile

Webbkarta               Nyhetsinfo

 

Startsida > Produkter > Luftkvalité > Partikelmätare - Utomhus

utskriftsvänlig sida

 

 

KOMBINERAD INOMHUS/UTOMHUS PARTIKELMÄTARE


Den högkvalitativa partikelmätaren PMX är avsedd för ventilations och luftreningssystem.

Partikelräknaren PMX är avsedd för miljöövervakning av byggnader inom industrier, kommersiella verksamheter och institutioner.

Enheten mäter noggrant antalet partiklar för två viktiga storlekar, 2,5 μm och 10 μm.

Sensorn använder en spridningsmetod med laser som inte påverkas av avdrift eller sensorföroreningar.

En fast volym luft pumpas in genom sensorn och uppslammad partikelformig substans i en förutbestämd luftvolym, delas upp i två behållare, en för 2,5 μm-partiklar och en annan för de större 10- mikron partiklarna.

Resultaten rapporteras i μg/m³ luft med all tillgänglig data över RS485-porten för integrering i stora system med antingen BACnet MS/TP eller Modbus RTU-protokollen med en Ethernet-port.

Det finns två analoga utgångar, en för var och en av de två partikelstorlekarna.

Fläkten kan inaktiveras mellan mätvärdena för att förlänga sensorns livslängd genom att man justerar en Modbus-register/bacnet-variabel.

Fläkten går i en minut, läser av ett värde och stängs därefter av för den användardefinierade perioden som kan ställas in från en minut till så länge som 250 minuter mellan avläsningarna.

 

Inomhus/utomhus, PMX - Vägg

 

 

Varför

Minst är Hälsosam

PMX

övervaka?

farligast Förskola

Datablad

       
Art&Science G and GO Understanding Modbus
RS485 Projektering RS485

Adresslista

       

Mjukvara

PMX  

PMX

Begär
senaste

 

  Pressrelease  

Prislista

 

 

 


 
 

Luftkvalitetsnivåer

PM2.5 24h
Medelkoncentration

Hälsoeffekter

Nivå

Lufttyp

μg/m3

osynligt

I

Mycket god

0 - 35

Bra luftkvalitet, nästan inga föroreningar

II

God

36 - 75

Acceptabel luftkvalitet, men vissa föroreningar kan påverka hälsan hos vissa speciellt känsliga personer.

III

Lätt
förorening

76 - 115

Känsliga människor upplever ett visst mått av obehag

IV

Mellansvår förorening

116 - 150

Ytterligare förvärrade symtom på utsatta grupper. Det kan även påverka friska människors hjärta, lungor och andningsvägar.

V

Svår förorening

151 - 250

Symtomen på utsatta grupper förvärras ytterligare.

Människor i allmänhet får sjukdomssymptom.

VI

Allvarlig förorening

> 251

Friska människor får allvarliga sjukdomssymptom.

 

Världshälsoorganisationen WHO och EU har som mål att partikelbelastningen skall vara mindre än 50μg/m3 genomsnittligt i 24 timmar.

Idag finns arbetsplatser som har 200-500μg/m3 i genomsnitt.

Partikelmätaren omvandlar mätningar av partiklar till massa per kubikmeter genom att anta partiklarnas intensitet.

PMX  används för att ange mängden partiklar eller damm.

För säkerhetsövervakning, kan man om detta anses nödvändigt, installera en separat ozondetektor i lokalen för att få ett ett heltäckande system.

 

 

Utmärkande egenskaper:

  • Noggrannhet: Laserspridningsmetod. Partiklarna har en upplösning på 0,3 μm

  • Användardefinierad provtagningsperiod förlänger sensorns livslängd

  • Snabbt svar med svarstid på mindre än 10 sekunder

  • LCD-skärm med bakgrundsbelysning för knappsatsinställning och felsökning

  • Hög upplösning med partikeldiameterupplösning på 2,5 μm

  • BACnet MS / TP och Modbus RTU-protokoll med en Ethernet-port via RS485 på upp till 115,2k baud

  • Givarutgångar med signaler på 0-10Vdc, 0-5Vdc och 4-20mA

Inomhus/utomhus, PMX - Kanal

 
 

Varför

Minst är Hälsosam

PMX

övervaka?

farligast Förskola

Datablad

       
Art&Science G and GO Understanding Modbus
RS485 Projektering RS485

Adresslista

       
  PMX  

PMX

   

  Pressrelease  

Prislista

       
 
 

Luftkvalitetsnivåer

PM10 24h
Medelkoncentration

Hälsoeffekter

 

Nivå

Lufttyp

μg/m3

osynligt

I

Mycket god

0 - 50

Bra luftkvalitet, nästan inga föroreningar

II

God

51 - 150

Acceptabel luftkvalitet, men vissa föroreningar kan påverka hälsan hos vissa speciellt känsliga personer.

III

Lätt
förorening

151 - 250

Känsliga människor upplever ett visst mått av obehag

IV

Mellansvår förorening

251 - 350

Ytterligare förvärrade symtom på utsatta grupper. Det kan även påverka friska människors hjärta, lungor och andningsvägar.

V

Svår förorening

351 - 420

Symtomen på utsatta grupper förvärras ytterligare.

Människor i allmänhet får sjukdomssymptom.

VI

Allvarlig förorening

> 421

Friska människor får allvarliga sjukdomssymptom.

 
 

Kopplingsschema

 


E-post: ewert@automatikprodukter.se

Tel: +46(0)31-287202

Mobil: +46(0)708-885298

Disclaimer

Webmaster

blog counter